Şirket müşterisi, sözlü veya yazılı olarak sigorta hizmet ile ilgili memnuniyetsizliği belirler, bunlar arasında: şirket tarafından gerekli bilgi verilmemesi, yeterli olmayan görüşme, yanlış bilgi veya diğer bir hata  olabilir.

Sözlü olarak, müşteri isteğini şirketin yasal adresine veya şirketinin çağrı merkezine arayarak – (+995 32) 2 24 44 34 sunabilir. Yazılı olarak ise  şirketinin yasal adresine: Tiflis şehri, A. Kalandadze sok. N4, belirlenmiş elektronik adresine: info@greenig.ge veya web-sitesindeki isteğinin talep formu doldurup teslim eder.

 

Müşteri, talebinde sigorta şirketi tarafından e-posta ile bilgi verilmesi istediğini belirtirse, şirket taleple ilgili kararı e-posta adresine gönderir. Diğer durumlarda şirket,  müşteri tarafından şirkete sunulan talebin verildiği biçimde kararını gönderecektir.

Şirkete sunulan memnuniyetsizliğin hak talebi olarak vasıflandırılması, incelenmesi ve uygun karar verilmesi “Uluslararası Sigorta Şirketi GREEN INSURANCE GEORGIA” A.Ş.’nin hukuk servisi tarafından gerçekleştirilecektir.

Hukuk servisi, talebin alınmasından sonraki 10 takvım günü içinde, işbu prosedürü göz önüne alarak müşterinin iddiasını gözden geçirecek, gerekçeli bir karar hazırlayacak ve talep sahibine sunacaktır.

Gürcistan topraklarında trafikte olan yabancı bir ülkede kayıtlı olan bir motorlu taşıt sahibinin sivil sorumluluk  zorunlu sigortasıyla ilgili iddialar, ticari olmayan tüzel kişi “Zorunlu Sigorta Merkezi” tarafından onaylanan “Hasar İnceleme Prosedürlerine” tabidir.

Yukarıda belirtilen Merkezin talimatlarına göre, Merkezin / Sigortacının talebinin incelenmesi ve Müşteriye yanıt veilrmesi için azami süre, ilgili belgelerin sunulmasından sonra en geç 15 (onbeş) takvim günü olacaktır.