წლიური სადაზღვევო
ლიმიტი
5000
მძღოლი და მგზავრები დაზღვეულნი იქნებიან უბედური შემთხვევისგან ავტომობილის მართვისას ან მგზავრობისას 5 000 ლარის ფარგლებში
წლიური სადაზღვევო
ლიმიტი
10 000
მძღოლი და მგზავრები დაზღვეულნი იქნებიან უბედური შემთხვევისგან ავტომობილის მართვისას ან მგზავრობისას 10 000 ლარის ფარგლებში