ავტომფლობელთა მესამე მხარისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევა
ავტომფლობელთა მესამე მხარისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 
დააზღვიეთ  ავტო-საგზაო შემთხვევისას მესამე პირის წინაშე წარმოქმნილი პასუხისმგებლობა დისტანციურად და თავიდან აირიდეთ მოულოდნელი შემთხვევის შედეგად წარმოქნილი ხარჯი. 

თუ თქვენ მიერ ავტომობილის  მართვისას ზიანი მიადგება მესამე პირის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან ქონებას, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ზარალის ანაზღაურებას. 

პოლისით იფარება ყველა ის მატერიალური პასუხისმგებლობა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას დაზღვეული ავტომობილის მართვისას: 

  • მესამე პირთა ჯანმრთელობისა თუ სიცოცხლისთვის მიყენებული ზიანის გამო;
  • მესამე პირთა ქონების (მათ შორის ავტომობილის) დაზიანებისას. 

 

საინფორმაციო ფურცელი

ს.ს “გრინ დაზღვევა საქართველოს” ავტომფლობელთა მესამე მხარისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები

მოგვწერეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბმულზე  https://forms.gle/FDLhtrfggMkJrS83A ან დაგვიკავშირდით